Plan lekcji
I.Androsiuk (AI) A.Białous (BI) P.Bilmin (BP)
M.Bitdorf (MB) H.Bożko-Lewczuk (BH) A.Brzęś (BA)
A.Charyton (CA) D.Czyżyńska-Kamieńska (CD) I.Dacewicz (DI)
E.Dajludzionek (DE) M.Dudek (DU) J.Dziekońska (DJ)
R.Dźwigaj (DR) K.Fedorowicz (KF) A.Fidziukiewicz (FA)
M.Gil (GI) A.Girejko (GA) M.Gorustowicz (GM)
A.Iwanowska (IA) K.Jankowska (JK) E.Janczewska-Toczydłowska (EJ)
D.Jóźwik (JÓ) B.Karpowicz-Gaca (KB) P.Kossakowski (KP)
A.Kotuk (KA) E.Krawczyk (KE) J.Krzysztopowicz (KJ)
I.Kuen (KI) W.Łakus (WŁ) M.Łapuć (MŁ)
K.Marcinkiewicz (mX) D.Misztal (MD) E.Moniuszko (ME)
S.Niczyporuk (NS) E.Palinowska (EP) A.Pietrzycka (PA)
D.Popławska (PD) E.Potocka (PE) M.Rafało (RM)
B.Reczko (RB) I.Rogalska (RI) A.Rudnik (RU)
A.Sajewska (SK) A.Serwicka-Kapała (SR) E.Sokołowska (SE)
M.Szymańska (SM) J.Tarasiuk (TJ) E.Tomczyk (TE)
A.Walesiuk (WA) J.Wierzba (WJ) U.Woronowicz (UW)
A.Wysocka (AW) J.Zabrocka (ZJ) G.Zalewska (ZG)
Ł.Zastawny (ŁZ)