Plan lekcji
I.Androsiuk (AI) A.Białous (BI) P.Bilmin (BP)
M.Bitdorf (MB) H.Bożko-Lewczuk (BH) S.Bralska-Maciorowska (bs)
A.Brzęś (BA) A.Charyton (CA) D.Czyżyńska-Kamieńska (CD)
E.Dajludzionek (DE) M.Dudek (DU) J.Dziekońska (DJ)
R.Dźwigaj (DR) K.Fedorowicz (KF) A.Fidziukiewicz (FA)
M.Frąckiewicz-Choma (FR) M.Gil (GI) A.Girejko (GA)
M.Gorustowicz (GM) A.Iwanowska (IA) E.Janczewska-Toczydłowska (EJ)
K.Jankowska (JK) A.Jaworowicz (JA) D.Jóźwik (JÓ)
B.Karpowicz-Gaca (KB) P.Kossakowski (KP) A.Kotuk (KA)
E.Krawczyk (KE) J.Krzysztopowicz (KJ) W.Łakus (WŁ)
M.Łapuć (MŁ) K.Łogwiniuk (ŁK) K.Marcinkiewicz (mX)
D.Misztal (MD) E.Moniuszko (ME) S.Niczyporuk (NS)
V.Olesiuk (OV) E.Palinowska (EP) A.Pietrzycka (PA)
D.Popławska (PD) E.Potocka (PE) B.Reczko (RB)
I.Rogalska (RI) A.Rudnik (RU) A.Serwicka-Kapała (SR)
E.Sokołowska (SE) M.Szymańska (SM) J.Tarasiuk (TJ)
E.Tomczyk (TE) A.Walesiuk (WA) J.Wierzba (WJ)
U.Woronowicz (UW) A.Wysocka (AW) J.Zabrocka (ZJ)
G.Zalewska (ZG)