Plan lekcji
I.Androsiuk (AI) A.Białous (BI) P.Bilmin (BP)
M.Bitdorf (MB) H.Bożko-Lewczuk (BH) S.Bralska-Maciorowska (bs)
A.Brzęś (BA) A.Charyton (CA) D.Czyżyńska-Kamieńska (CD)
E.Dajludzionek (DE) M.Dudek (DU) J.Dziekońska (DJ)
R.Dźwigaj (DR) K.Fedorowicz (KF) A.Fidziukiewicz (FA)
M.Filimoniuk (FN) M.Gil (GI) A.Girejko (GA)
M.Gorustowicz (GM) A.Iwanowska (IA) E.Janczewska-Toczydłowska (EJ)
K.Jankowska (JK) A.Jaworowicz (JA) D.Jóźwik (JÓ)
B.Karpowicz-Gaca (KB) P.Kossakowski (KP) A.Kotuk (KA)
E.Krawczyk (KE) J.Krzysztopowicz (KJ) W.Łakus (WŁ)
M.Łapuć (MŁ) K.Łogwiniuk (ŁK) K.Marcinkiewicz (mX)
D.Misztal (MD) E.Moniuszko (ME) S.Niczyporuk (NS)
V.Olesiuk (OV) E.Palinowska (EP) A.Pietrzycka (PA)
D.Popławska (PD) E.Potocka (PE) B.Reczko (RB)
I.Rogalska (RI) A.Rudnik (RU) A.Serwicka-Kapała (SR)
E.Sokołowska (SE) M.Szymańska (SM) J.Tarasiuk (TJ)
E.Tomczyk (TE) A.Walesiuk (WA) J.Wierzba (WJ)
U.Woronowicz (UW) A.Wysocka (AW) J.Zabrocka (ZJ)
G.Zalewska (ZG) Ł.Zastawny (ŁZ)