UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TROPS"

Uczniowski Klub Sportowy “Trops” istnieje od 1989 roku. W 2002 roku została utworzona sekcja biegu na orientację, która zrzesza obecnie 40 zawodników w kategoriach od KM 10 do KM 45, trenujących pod kierunkiem Stefana Niczyporuka. Głównym celem klubu jest popularyzacja orienteringu wśród dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia założonego celu jest organizacja imprez sportowych na orientację oraz kursów i szkoleń przygotowujących przyszłych animatorów, instruktorów i trenerów orienteringu. W latach 2003-2004 UKS „Trops” był organizatorem trzystopniowego kursu „Animator biegu na orientację”, na którym przeszkolono przeszło 200 osób z Podlasia (przeważnie byli to nauczyciele). Organizował również zawody na orientację na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim. Najważniejsze z nich to:

  • Gimnazjada Podlasia w BnO 2002-2012
  • Mistrzostwa Podlasia UKS-ów 2002-2012
  • Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2003 i 2005
  • Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację 2004-20012
  • Mistrzostwa Polski w Narciarskiej Jeździe na Orientację 2004-2012


    W sumie we wszystkich imprezach uczestniczyło ponad 1500 osób z województwa podlaskiego, a zawodnicy i ich opiekunowie chwalili sprawną organizację i przebieg zawodów.
Oprócz orienteringu w UKS „Trops” działają sekcję p. siatkowej, p. koszykowej, lekkoatletyka, łyżwiarstwo. Jednak największe sukcesy osiągają zawodnicy uprawiający orientację terenową.

    UKS „Trops” jest klubem rozwijającym się i w orientacji sportowej ma szansę na uzyskanie miana najlepszego klubu w Polsce.

STRUKTURA:

Skład Zarzadu : 
Prezes:
Stefan Niczyporuk
tel: (085)654-64-39
lub 0502-15-10-52
Skład Komisji Rewizyjnej
Prezes: Andrzej Rybnik
Sekretarz: Jolanta Seluk
Członek: Alicja Arciszewska
Sekretarz:
Piotr Bilmin
Członkowie:
Robert Dzwigaj
Alicja Arciszewska

 

Więcej w zakładce SPORT.