O SZKOLE

    XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku jest spadkobiercą szkół, z których pierwsza to Państwowe Liceum Wychowawczyń Przedszkoli TPD z 1948 r. Liceum to wyodrębniło się jako samodzielna szkoła z Państwowego Liceum Pedagogicznego istniejącego od 1932 r. Poprzedniczką tej szkoły było Seminarium Nauczycielskie im. Króla Zygmunta Augusta z lat 1919-1936. Seminarium Nauczycielskie powstało we wrześniu 1919 roku, na mocy dekretu o powszechnym obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 r., wydanym przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Seminarium zabezpieczało potrzeby kadrowe szkolnictwa powszechnego i składało się z dwóch seminariów nauczycielskich: męskiego i żeńskiego. Siedzibą seminariów stały się pomieszczenia byłego rosyjskiego instytutu dla panien szlachetnie urodzonych, który mieścił się w pałacu Branickich. W seminarium uczniowie w trakcie 5-letniej nauki zdobywali zarówno wykształcenie ogólne, jak i kwalifikacje zawodowe.

    Przez przeszło pół wieku XI Liceum Ogólnokształcące zmieniało swoją nazwę i siedziby (1919 - 1992). Kształciło kadrę pedagogiczną przedszkoli i nauczania początkowego w regionie północno- wschodnim.

    Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 7 lutego 1992 r. Studium Nauczycielskie przy ul. Złotej 4 w Białymstoku przestało istnieć, a od 1 września 1992 r. na bazie tejże zasłużonej placówki powstało XI Liceum Ogólnokształcące, którego pierwszym dyrektorem był mgr Tadeusz Cybulski. Od następnego roku szkolnego - do 31.08.2004 roku - funkcję dyrektora pełnił mgr Jerzy Kozieł, od 1.09. 2004 roku dyrektorem liceum został mgr Andrzej Rybnik.

    Budynek przy ul. Złotej okazał się wkrótce za mały na potrzeby szybko rozwijającej się szkoły. Na początku roku szkolnego 1995/96 przyznano jej bardzo zniszczony obiekt przy ul. Grottgera 9. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi wszystkich pracowników szkoły, rodziców i młodzieży we własnym zakresie przeprowadzono w rekordowym tempie 2 miesięcy prace remontowe i już 20 października 1995 r. rozpoczęły się zajęcia w nowej siedzibie.

    O rozwój intelektualny uczniów troszczy się doświadczona kadra nauczycielska a pracę wychowawczą wspierają pedagog i psycholog szkolny. Proces dydaktyczno - wychowawczy w XI LO uzupełniają liczne zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, kluby i warsztaty oferujące młodzieży ciekawe formy pracy, rozwijające i pogłębiające aktywność, samorządność i możliwość własnej twórczości. Prężnie działający Samorząd Uczniowski jest w pełni tego słowa znaczeniu współgospodarzem szkoły.

     PARTNERZY:                         

 


PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień 
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.