POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

7 października 2010 roku  Miasto Białystok reprezentowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, dr. hab.Tadeusza Truskolaskiego oraz jednostka organizacyjna Miasta Białystok  - XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego reprezentowane przez Dyrektora, mgr Andrzeja Rybnika zawarło porozumienie o współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora, mgr Piotra Dąbrowskiego. Celem tego porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie realizacji wspólnych zadań w funkcjonujących w XI LO warsztatach teatralnych: wspomagania wielopłaszczyznowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego młodzieży, rozwijania wrażliwości aksjologicznej oraz stworzenia możliwości nabycia podstawowych umiejętności aktorskich dla uczniów tych klas.


14 października 2011 roku  Miasto Białystok reprezentowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, dr. hab.Tadeusza Truskolaskiego oraz jednostka organizacyjna Miasta Białystok  - XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego reprezentowane przez Dyrektora, mgr Andrzeja Rybnika zawarło porozumienie o współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską, Europejskim Centrum Sztuki Białystok reprezentowanym przez Dyrektora, mgr Roberto Skolmowskiego. Celem tego porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie realizacji wspólnych zadań w funkcjonujących w XI LO warsztatach chóralnych: wspomagania wielopłaszczyznowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego młodzieży, rozwijania wrażliwości aksjologicznej oraz stworzenia możliwości uczestniczenia w procesie powstawania muzyki, umożliwienia uczniom udziału w akcjach promocyjnych, koncertach i innych przedsięwzięciach Opery i Filharmonii Podlaskiej.


16 grudnia 2013 roku XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego reprezentowane przez Dyrektora, mgr Andrzeja Rybnika zawarło porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Białymstoku reprezentowane przez Janusza Grycela - Prezesa Oddziału. Kierując się dobrem młodzieży obie strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy polegającej na udziale uczniów XI LO w spotkaniach, wystawach, wykładach otwartych oraz zajęciach dydaktycznych związanych z tematyką architektury i urbanistyki, jak również architektury wnętrz organizowanych przez SARP Oddział w Białymstoku, oraz w spotkaniach organizowanych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.


 

     PARTNERZY:                         

 


PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień 
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.