OGŁOSZENIA

20.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzonego pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu
do napojów gorących w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.
Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje, że do przetargu złożono 1 ofertę:

ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 13, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75
Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 510 zł

Oferta była kompletna, wadium zostało wpłacone.

 

Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 13, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75

 

06.12.2018

Przetargi

 Przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu sprzedającego napoje gorące i automatu sprzedającego przekąski i napoje zimne

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

13.07.2018

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzonego pisemnego  nieograniczonego  przetargu  na wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i korekcyjnej
w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje, że do przetargu złożono 1 oferty:

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. Z o.o., ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź

Zaproponowany miesięczny czynsz netto:

- 17,50 złotych za 1 godzinę lekcyjną za wynajem 1sali lekcyjnej

- 35,50 złotych za 1 godzinę lekcyjną za wynajem sali gimnastycznej 

- --- złotych za 1 godzinę lekcyjną za wynajem sali korekcyjnej.

Oferta była kompletna, wadium zostało wpłacone.

Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. Z o.o., ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź.

13.07.2018

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzonego pisemnego  nieograniczonego  przetargu  na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu
do napojów gorących w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje, że do przetargu złożono 3 oferty:

 - Venka Daniel Charytoniuk, ul. Przędzalniana 60A, 15-688 Białystok NIP 542-268-64-42

Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 521 zł

 - Janina Kasianowicz, ul. Rumiankowa 20/19, 15-665 Białystok NIP 542-104-32-74

Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 750 zł

 - ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 13, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75

 Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 1090 zł

 Oferty były kompletne, wadium zostało wpłacone.

 Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 13, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75

13.07.2018

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego  pisemnego  nieograniczonego  przetargu  na wynajem  pomieszczenia  o powierzchni  użytkowej 13 m2
z przeznaczeniem  na  sklepik  szkolny w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje,
że do przetargu złożono 2 oferty:

- Michał Kowalczuk, ul. Zagórna 33/34, 15-820 Białystok, NIP 543-186-52-27

Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 1010 zł.

- Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszyński, ul. Jarzębinowa 2a lok 1, 15-793 Białystok 

NIP 542-243-24-40

Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 1050 zł.

Oferty były kompletne, wadium zostało wpłacone.

Na podstawie §10 ust. 2 Zarządzenia nr 600/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21.05.2018r.  dotychczasowy najemca, czyli firma Michał Kowalczuk został poinformowany dnia 13.07.2018 r. o zaproponowanym czynszu przez firmę Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszyński.

Dnia 13.07.2018 r. dotychczasowy najemca przywiózł oświadczenie, z którego jasno wynika, że przyjmuje wyższą stawkę czynszu.

Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę Michała Kowalczuk, ul. Zagórna 33/34, 15-820 Białystok, NIP 543-186-52-27

 

25.06.2018

Przetargi

 Przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu sprzedającego napoje gorące i automatu sprzedającego przekąski i napoje zimne

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Przetarg na wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i korekcyjnej.

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Przetarg na wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 13 m2 z przeznaczeniem na punkt handlowo-gastronomiczny.

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

  

 

 

SENTENCJA ŁACIŃSKA: Gaudium in litteris. Radość w nauce. 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.