REKRUTACJA 2020

Początek rekrutacji 11.05.2020:

Komplet dokumentów składanych przez kandydatów do XI LO powinien zawierać:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny będzie na stronie internetowej naboru),
b) kartę rekrutacyjną XI LO (dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „rekrutacja”)
c) 2 podpisane zdjęcia

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty: 

- wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
- samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument
potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),
- niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia
o niepełnosprawności)

UWAGA: Dokumenty składamy osobiście, wyłącznie w wersji drukowanej, w sekretariacie szkoły w koszulce do segregatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną!

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Białymstoku oraz po zalogowaniu na stronie www.xilo.bialystok.pl i wypełnieniu umieszczonej w zakładce REKRUTACJA  karty rekrutacyjnej XI LO należy  dokumenty wydrukować, podpisać przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu liceum.  Istnieje możliwość drukowania dokumentów na terenie XI LO w Białymstoku.

Dokumenty do pobrania i dokładniejsze informacje o rekrutacji

 REKRUTACJA DO KLAS I-SZYCH NA ROK 2020/2021
DOKUMENTY DO POBRANIA
TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Zarządzenie Nr 12/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, (…) na rok szkolny 2020/2021
Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim.
Załącznik do zarządzenia
Informacja o sposobie przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę a 1 etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 
 
Kryteria i zasady rekrutacji XI LO
Karta rekrutacyjna XI LO (doc)
Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
w Białymstoku
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
 
TERMINY REKRUTACJI DLA LICEUM CZTEROLETNIEGO
od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 1500 składanie wniosku o przyjęcie do szkoły
od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godz. 1500

składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

13 lipca 2020 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 1500 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  21 lipca 2020 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc 
od 22 lipca do 27 lipca 2020 r. do godz. 1500 składanie dokumentów do szkoły na wolne miejsca
 17 sierpnia 2020 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na wolne miejsca
od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
24 sierpnia 2020 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na wolne miejsca oraz ilości wolnych miejsc


 

Klasy w XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI INFORMACJE
PRAWNO-SPOŁECZNA historia
WOS
j. angielski, j. niemiecki
j. łaciński
 
MEDYCZNA biologia
chemia
j. angielski, j. niemiecki  
POLITECHNICZNA matematyka
fizyka
j. angielski, j. niemiecki  
EKONOMICZNA matematyka
geografia
j. angielski, j. niemiecki  
JĘZYKOWA 1 j. angielski
WOS
j. angielski, j. chiński
j. niemiecki lub j. rosyjski
 
JĘZYKOWA 2 j. angielski
j. polski
j. angielski, j. chiński
j. niemiecki lub j. rosyjski
 

 


 

 

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA DZIŚ: Memoria minuitur nisi eam exerceas. Pamięć słabnie, jeśli jej nie ćwiczysz.

 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.