REKRUTACJA 2014

Komplet dokumentów składanych przez kandydatów do XI LO powinien zawierać:
a) wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Białymstoku
b) kartę rekrutacyjną XI LO
c) 1 podpisane zdjęcie

oraz załączniki-oświadczenia

UWAGA: Dokumenty składamy wyłącznie w wersji drukowanej w koszulce do segregatora.

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Białymstoku oraz  Karty rekrutacyjnej XI LO należy  dokumenty wydrukować, podpisać przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu liceum.  Istnieje możliwość drukowania dokumentów na terenie XI LO w Białymstoku.

 

   

 REKRUTACJA DO KLAS I-SZYCH NA ROK 2014/2015

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
ZASADY I TERMINY REKRUTACJI
Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty 
Kryteria i zasady rekrutacji XI LO
Karta rekrutacyjna XI LO

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
w Białymstoku
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Informator o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Miasto Białystok na rok szk. 2014/2015
www: Kształcenie ogólne w Białymstoku
Wykaz jednostek służby medycyny pracy 2014
TERMINY REKRUTACJI
 od 23 kwietnia
do 30 maja 2014
do godz. 15.00
składanie dokumentów
 od 2 czerwca
do 13 czerwca 2014  do godz. 15.00
składanie  dokumentów  do  szkół  dysponujących  wolnymi miejscami
 27 czerwca
oraz od 30 czerwca   do 1 lipca 2014
 do godz. 15.00
składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego 
 3 lipca 2014
o godz. 10.00
ogłoszenie listy przyjętych 
 od 4 lipca
do 7 lipca 2014
do godz. 15.00
potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez  złożenie  oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 8 lipca 2014
o godz. 15.00
ogłoszenie wolnych miejsc
 od 9 lipca
do 10 lipca 2014 do godz.12.00
składanie dokumentów na wolne miejsca
 10 lipca 2014
o godz. 15.00
ogłoszenie listy  przyjętych
 
 
 

Klasy w XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku w roku szkolnym 2014/2015:

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI SPECJALNA OFERTA XILO INFORMACJE
PRAWNO - SPOŁECZNA WOS
historia
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
- j. łaciński dla prawników
- prawo na co dzień
MEDYCZNA biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki
- j. łaciński w medycynie
POLITECHNICZNA matematyka
fizyka
j. angielski
j. niemiecki
- informatyka dla inżyniera

- rysunek techniczny
PSYCHOLOGICZNA j. polski
biologia
WOS
j. angielski
j. niemiecki
 - podstawy psychologii
JĘZYKOWA geografia
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski
- język chiński
- komunikacja językowa
ARCHITEKTONICZNA matematyka
geografia
j. angielski
j. niemiecki
- podstawy historii sztuki
- rysunek w architekturze
DZIENNIKARSKA WOS
historia
j. polski
j. angielski
j. niemiecki
- technologia informacyjna w mediach  
EKONOMICZNA matematyka
geografia
j. angielski
j. angielski
j. rosyjski
- prowadzenie działalności gospodarczej

 

W programie każdej klasy - przedmioty niezbędne we współczesnym świecie: technologia informacyjna oraz ekonomia w praktyce.

 

Dzień Otwarty odbył się - 21 marca 2014 (piątek) w godz. 13.00 - 17.00

xilo

 

   PARTNERZY:                      

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI - INSTRUKCJA: