REKRUTACJA 2019

Po rozpoczęciu rekrutacji:

Komplet dokumentów składanych przez kandydatów do XI LO powinien zawierać:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej naboru),
b) kartę rekrutacyjną XI LO (dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „rekrutacja”)
c) 2 podpisane zdjęcia

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty: 

- wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
- samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument
potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),
- niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia
o niepełnosprawności)

UWAGA: Dokumenty składamy osobiście, wyłącznie w wersji drukowanej, w sekretariacie szkoły w koszulce do segregatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną!

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Białymstoku oraz po zalogowaniu na stronie www.xilo.bialystok.pl i wypełnieniu umieszczonej w zakładce REKRUTACJA  karty rekrutacyjnej XI LO należy  dokumenty wydrukować, podpisać przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu liceum.  Istnieje możliwość drukowania dokumentów na terenie XI LO w Białymstoku.

Dokumenty do pobrania i dokładniejsze informacje o rekrutacji

 REKRUTACJA DO KLAS I-SZYCH NA ROK 2019/2020 
DOKUMENTY DO POBRANIA
Informacja o sposobie przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę a 1 etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020
Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2019
Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2019
Załącznik do zarządzenia
Zarządzenie Nr 16/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.02.2019 (w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020)

Zarządzenie Nr 17/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.02.2019 (w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020)

Kryteria i zasady rekrutacji XI LO
Karta rekrutacyjna XI LO (doc)
Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
w Białymstoku

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Zasady i terminy rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

Zasady i terminy rekrutacji absolwentów gimnazjów
TERMINY REKRUTACJI DLA LICEÓW CZTEROLETNIEGO I TRZYLETNIEGO
od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. do godz. 1600 składanie wniosku o przyjęcie do szkoły
od 19 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 1600

składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego

5 lipca 2019 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 5 lipca do 10 lipca 2019 r. do godz. 1600 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego 
 12 lipca 2019 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc 
od 12 lipca do 19 lipca 2019 r. do godz. 1600 składanie dokumentów do szkoły na wolne miejsca
 8 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na wolne miejsca
od 8 sierpnia do 16 sierpnia 2019 r. do godz. 1600 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego 
19 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na wolne miejsca oraz ilości wolnych miejsc

 

Klasy w XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku w roku szkolnym 2019/2020

Dla absolwentów szkoły podstawowej – liceum czteroletnie

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI INFORMACJE
HUMANISTYCZNA historia
j. polski
j. angielski, j. niemiecki  
MEDYCZNA biologia
chemia
j. angielski, j. niemiecki
MATEMATYCZNA matematyka
j. angielski
j. angielski, j. niemiecki  
BIOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA biologia
j. polski
j. angielski, j. niemiecki  
JĘZYKOWA j. angielski
WOS
j. angielski, j. chiński
j. niemiecki lub j. rosyjski
 
EKONOMICZNA matematyka
geografia
j. angielski
j. niemiecki lub j. rosyjski 

 

Dla absolwentów szkoły gimnazjalnej – liceum trzyletnie

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI SPECJALNA OFERTA XILO INFORMACJE
PRAWNO - SPOŁECZNA WOS
historia
j. angielski
j. niemiecki
- j. angielski w komunikacji
- prawo na co dzień
 
MEDYCZNA biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki
- j. łaciński w medycynie
POLITECHNICZNA matematyka
fizyka
j. angielski
j. niemiecki
- informatyka dla inżyniera
BIOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA biologia
j. polski
j. angielski
j. niemiecki
 - j. łaciński w medycynie
JĘZYKOWA j. angielski
geografia
j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski
- język chiński
- komunikacja językowa
EKONOMICZNA matematyka
geografia
j. angielski
j. niemiecki lub
j. rosyjski 
- prowadzenie działalności gospodarczej
- język angielski w komunikacji

 

 

SENTENCJA ŁACIŃSKA NA DZIŚ: Memoria minuitur nisi eam exerceas. Pamięć słabnie, jeśli jej nie ćwiczysz.

 

   PARTNERZY:                       

 

PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.