REKRUTACJA 2015

Komplet dokumentów składanych przez kandydatów do XI LO powinien zawierać:
a) wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Białymstoku
b) kartę rekrutacyjną XI LO
c) 1 podpisane zdjęcie

oraz załączniki-oświadczenia

UWAGA: Dokumenty składamy wyłącznie w wersji drukowanej w koszulce do segregatora.

 

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Białymstoku oraz po zalogowaniu na stronie www.xilo.bialystok.pl i wypełnieniu umieszczonej w zakładce REKRUTACJA  karty rekrutacyjnej XI LO należy  dokumenty wydrukować, podpisać przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu liceum.  Istnieje możliwość drukowania dokumentów na terenie XI LO w Białymstoku.

 

 

   

 REKRUTACJA DO KLAS I-SZYCH NA ROK 2015/2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
ZASADY I TERMINY REKRUTACJI
ZASADY REKRUTACJI DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z ZAGRANICY
Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty 
Kryteria i zasady rekrutacji XI LO
Karta rekrutacyjna XI LO

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
w Białymstoku
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Harmonogram działań kandydata do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
Informator o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Miasto Białystok na rok szk. 2015/2016
Wykaz jednostek służby medycyny pracy 2015
TERMINY REKRUTACJI
od 20 kwietnia do 29 maja do godz. 15.00 składanie dokumentów
 od 1 czerwca do12 czerwca do godz. 15.00 składanie  dokumentów  do  szkół  dysponujących  wolnymi miejscami
26 czerwca oraz od 29 czerwca do 1 lipca godz. 15.00 składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego 
 3 lipca godz. 15.00 ogłoszenie listy przyjętych 
 od 6 lipca do 7 lipca do godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez  złożenie  oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 8 lipca o godz. 15.00 ogłoszenie wolnych miejsc
 od 9 lipca do 10 lipca do godz. 12.00 składanie dokumentów na wolne miejsca
 10 lipca o godz. 15.00 ogłoszenie listy  przyjętych
 
 
 

Klasy w XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016:

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI SPECJALNA OFERTA XILO INFORMACJE
PRAWNO - SPOŁECZNA WOS
historia
j. angielski
j. niemiecki
- j. angielski w komunikacji
- prawo na co dzień

 
MEDYCZNA biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki
- j. łaciński w medycynie
POLITECHNICZNA matematyka
fizyka
j. angielski
j. niemiecki
- informatyka dla inżyniera  
PSYCHOLOGICZNA j. polski
biologia
j. angielski
j. niemiecki
 - podstawy psychologii  
JĘZYKOWA geografia
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski
- język chiński
- komunikacja językowa
 
ARCHITEKTONICZNA matematyka
geografia
j. angielski
j. niemiecki
- podstawy historii sztuki
- rysunek w architekturze
 
DZIENNIKARSKA WOS
historia
j. polski
j. angielski
j. niemiecki lub
j. rosyjski
- technologia informacyjno-komunikacyjna
 
EKONOMICZNA matematyka
geografia

j. angielski
j. niemiecki lub
j. rosyjski

- prowadzenie działalności gospodarczej

- język angielski w komunikacji

 

 

W programie klas - przedmioty niezbędne we współczesnym świecie: technologia informacyjno-komunikacyjna oraz ekonomia w praktyce.

 

Dzień Otwarty odbył się dnia 25 marca 2015 (środa) w godz. 13.00 - 17.00

xilo

 

 

   PARTNERZY:                      

ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI - INSTRUKCJA: