Przewodniczący - Andrzej Rybnik – dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku
Zastępca Przewodniczącego - Barbara Koronkiewicz – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie
Sekretarz - Joanna Chilmon – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
Członek - Katarzyna Życzkowska – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży
Członek - Renata Frankowska – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Członek - Jacek Kocoń – dyrektor Zespółu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
Członek - Dorota Zimnoch – Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Dane kontaktowe:
Siedziba Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Grottgera 9, 15-225 Białystok
tel. 85 732 64 65
e-mail: rodzina.szkol@gmail.com