Aktualności

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

26.05.2015

Zapraszamy uczniów uzdolnionych artystycznie do ubiegania się o stypendium artystyczne. Informujemy, że uczeń ubiegający się o stypendium artystyczne powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Wniosek o stypendium należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami do pedagoga szkolnego (p.206 A) do dnia 17 czerwca 2015 r. Więcej informacji w załącznikach i u pedagoga szkolnego - Jolanty Bąbczyńskiej.
wniosek - pobierz...
o stypendium - pobierz...
wskazówki dot. wypeł. wniosku - pobierz...

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


UWAGA!

15.05.2015

Uczniowie klas I-szych proszeni są o zwrot kart profilaktycznego badania lekarskiego (bilans 16-latka). Termin do 03.06.2015 r. PILNE!.

Pielęgniarka szkolna


INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI KLAS I-II

13.05.2015

Dnia 20.05.2015 r. (środa) zapraszamy w godz. 16:30 –19:00 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-II. Zapisy od 14.05.br. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27).

Dyrekcja i nauczyciele liceum


Stypendia Szkolne - informacja dla rodziców i uczniów, którzy złożyli wnioski o stypendium szkolne

10.04.2015

Informujemy ,że otrzymaliśmy środki na realizację stypendiów szkolnych. Prosimy o dostarczenie do księgowości szkoły opisanych faktur i rachunków , które będą podstawą do wypłaty stypendium. Termin realizacji stypendiów upływa dn. 30.06.2015 r. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

Pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska


ZEBRANIE RODZICÓW KL. 3

09.04.2015

Dyrekcja i wychowawcy klas III zapraszają rodziców 22.04.2015 r. na podsumowanie trzyletniej współpracy ze szkołą.

 • 17:30 - wspólne spotkanie z Dyrekcją - sala gimnastyczna
 • 17:50 - spotkania rodziców z wychowawcą
 • Temat spotkania: Matura 2015 - przypomnienie procedur, harmonogramu, przebiegu egzaminów pisemnych i ustnych, terminy i postępowanie przy egzaminie dodatkowym, poprawkowym, unieważnianie egzaminu. Wyniki egzaminów ustnych, pisemnych; procedura udostępnienia do wglądu arkuszy egzaminacyjnych, zgłaszanie zastrzeżeń. Sale: 3A – 211, 3B – 3, 3C – 207, 3D – 101, 3E – 105, 3F – 201, 3G – 102, 3H – 107.

  Dyrekcja i nauczyciele liceum


  ZEBRANIA RODZICÓW KL. 1 I 2

  19.03.2015

  Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 1 i 2 na spotkanie, które odbędzie się 25 III 2015 r.: o godz. 16:45 w sali gimnastycznej (dla chętnych) będzie miała miejsce pedagogizacja nt. „Młodzież i rodzice w świetle prawa i zagrożeń płynących z internetu”. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami.
  Klasy 1: 1A – 202, 1B – 3, 1C – 102, 1D – 106, 1E – 108, 1F – 101, 1G – 204, 1H - 105.
  Klasy 2: 2A – 104, 2B – 208, 2C – 107, 2D – 2, 2E – 211, 2F – 201, 2G – 6, 2H – 207.

  Dyrekcja i nauczyciele liceum


  INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI KLAS I-III

  19.01.2015

  Dnia 21.01.2015 r. (środa) zapraszamy w godz. 17:00 –19:00 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III. Zapisy od 27.11.br. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne i potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27).

  Dyrekcja i nauczyciele liceum


  INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI KLAS I-III

  26.11.2014

  Dnia 03.12.2014 r. (środa) zapraszamy w godz. 17:00 –19:00 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III. Zapisy od 27.11.br. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne i potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27). Dla rodziców klas 3 o godz. 16.30 w czytelni szkolnej - spotkanie z psychologiem XI LO nt.: "Stres przed maturą, stres przed kontrolą - przedmaturalny zawrót głowy u rodziców" oraz "Rola rodzica w planowaniu drogi zawodowej dziecka". Zapraszamy.

  Dyrekcja i nauczyciele liceum


  Zebrania rodziców klas 1

  21.11.2014

  Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 1 na spotkanie, które odbędzie się 26 XI 2014 r. O godz. 16:30 w sali gimnastycznej (dla chętnych) będzie miała miejsce pedagogizacja nt. „Więź z rodzicami jako ważny czynnik chroniący w życiu nastolatka” - poprowadzą psycholog XI LO - Agnieszka Jaworowicz i pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami: 1A – 202, 1B – 3, 1C – 102, 1D – 106, 1E – 108 , 1F –101, 1G – 204, 1H – 201.

  Dyrekcja liceum


  Zebrania rodziców klas 2

  14.11.2014

  Dyrekcja, Rada Rodziców i wychowawcy zapraszają rodziców klas 2 na spotkanie, które odbędzie się 19 XI 2014 r. O godz. 16:30 w czytelni liceum będzie miała miejsce pedagogizacja nt. „Radzenie sobie w szkole w kontekście emocji wieku dojrzewania” - poprowadzą pracownicy Specjslistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Następnie o godz. 17:30 odbędą się spotkania z wychowawcami: 2A – 104, 2B – 208, 2C – 108, 2D – 2, 2E – 211, 2F – 201, 2G – 6, 2H – 204.

  Dyrekcja liceum


  Stypendia Szkolne - informacja dla rodziców i uczniów, którzy złożyli wnioski o stypendium szkolne

  13.11.2014

  Informujemy ,że otrzymaliśmy decyzje przyznające stypendium szkolne i środki na realizację. Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji do pedagoga. Uczniowie pełnoletni odbierają decyzje osobiście, decyzje uczniów niepełnoletnich odbierają rodzice/opiekunowie prawni. Prosimy również o dostarczenie do księgowości szkoły numeru konta , na które ma być wpłacona kwota stypendium oraz dostarczenie opisanych faktur i rachunków , które będą podstawą do wypłaty stypendium. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

  Pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska


  Wykłady otwarte dla rodziców

  29.10.2014

  Stowarzyszenie Droga oraz Etap serdecznie zapraszają na otwarte wykłady dla rodziców, pedagogów, nauczycieli zainteresowanych problematyką uzależnień. Wykłady odbywać się będą w ETAPI-ie - Ośrodku profilaktyki i terapii dla młodzieży i dorosłych, ul. Włókiennicza 7. Harmonogram wykładów.

  Dyrekcja liceum


  Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej

  16.10.2014

  Uczniów uzdolnionych artystycznie posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zachęcamy do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendia są przyznawane z końcem roku kalendarzowego i wypłacane przez następny rok. Pełnoletni uczniowie składają wnioski osobiście , natomiast wnioskodawcami uczniów niepełnoletnich są rodzice/opiekunowie prawni. Więcej informacji na temat stypendium TUTAJ oraz WZÓR WNIOSKU. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.
  Wnioski należy złożyć do dnia 29 października 2014r (środa) do pedagoga szkolnego p. 206 B

  Pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska


  Wyprawka szkolna!

  16.10.2014

  Uczniowie , którzy składali wnioski o wyprawkę szkolną (zakup podręczników na rok szkolny 2014-15) proszeni są o dostarczenie do pedagoga faktur imiennych, rachunków, paragonów lub w szczególnych sytuacjach oświadczeń o poniesionych kosztach w celu realizacji wyprawki szkolnej. Należy również dostarczyć na piśmie numer konta na ,który ma być przelana kwota za wyprawkę szkolną ( imię i nazwisko ucznia , numer konta oraz podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia).

  Pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska


  Informacja dotycząca połowinek klas 2

  09.10.2014

  Na spotkaniu rodziców zainteresowanych tematem organizacji połowinek w dniu 6 października 2014r. ustalono, że:
  - Impreza odbędzie się w Dworze Czarneckiego - adres: Porosły-Kolonia 54 A, 16-070 Choroszcz k. Białegostoku (trasa do Warszawy)
  - sobota 15 listopada 2014 (godziny będą jeszcze ustalone)
  - możliwość zabrania osoby towarzyszącej
  - koszt imprezy to 100zł od osoby (wynajem sali, profesjonalna obsługa kelnerska, ochrona, monitorowany parking, DJ i fotograf)
  - termin wpłaty: najbliższa godzina wychowawcza (zebrane pieniądze odbiorą wyznaczeni rodzice z poszczególnych klas)
  - delegacja rodziców pojedzie podpisać umowę i opłacić imprezę w umówionym dniu.
  - opieka rodziców podczas imprezy - 8 osób
  - będą przygotowane listy uczestników z numerami telefonów do rodziców /opiekunów, imieniem i nazwiskiem ewentualnej osoby towarzyszącej i telefonem kontaktowym ich opiekunów (nawet w przypadku pełnoletniości).
  - rodzice mają dostarczyć deklaracje ze zgodą na samodzielny powrót dziecka (i osoby towarzyszącej), jeśli nie planują ich osobistego odebrania bezpośrednio z Dworu Czarneckiego. W przypadku braku deklaracji młodzież należy odebrać osobiście z lokalu.

  Rada Rodziców Joanna Laskowska


  Uwaga rodzice klas 2

  02.10.2014

  Rada Rodziców XI LO zaprasza przedstawicieli rodziców uczniów klas 2 na spotkanie w sprawie organizacji POŁOWINEK, które odbędzie się w poniedziałek 6.10.2014 r. o godz.17:00 w budynku szkoły w sali 7. Zainteresowanych zapraszamy.

  Rada Rodziców Joanna Laskowska


  Zebranie rodziców klas 2

  19.09.2014

  Dyrekcja i Wychowawcy zapraszają Rodziców uczniów klas 2 na spotkanie, które odbędzie się 24.09.2014 r. o godz.17:00. Dyrekcja i Wychowawcy zapraszają Rodziców uczniów klas 2 na spotkanie, które odbędzie się 24.09.2014 r. Przydział sal na spotkanie z Wychowawcą: 2a - 104, 2b - 208, 2c - 108, 2d - 2, 2e - 211, 2f - 201, 2g - 6 2h - 204. Zapraszamy!

  Dyrekcja i Wychowawcy klas 2


  Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”

  17.09.2014

  Szanowni Państwo
  Informujemy ,że od 1 września 2014r na samym początku nowego roku szkolnego 2014/2015 rusza ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”. To ogólnopolski projekt poświęcony najwrażliwszej grupie społecznej - dzieciom i młodzieży. Głównym celem akcji jest zapewnienie w roku szkolnym 2014/2015 ciepłego obiadu tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie samodzielnie zapewnić go swoim pociechom. Kto może się starać o pomoc?
  Projekt społeczny „Dzwonek na obiad” ma na celu ufundowanie obiadów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Ażeby zdobyć takie stypendium należy zgłosić wniosek do Fundacji Być Bardziej i podać dochód, jaki przypada na jednego członka rodziny. Na terenie całej Polski Fundacja Być Bardziej chce finansować dzieciom i młodzieży obiady w szkołach. Chcemy przyznać 1000 takich stypendiów – mówił Gość PR24. Aplikację należy składać na stronie internetowej dzwoneknaobiad.pl do 20 września 2014r.
  Należy podać dochody z ostatniego roku –najbardziej wiarygodny będzie PIT. Jeżeli ten dochód nie przekracza 1 tys. złotych na członka rodziny, to jest szansa, by ubiegać się o stypendium obiadowe.

  pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


  Ruszają zajęcia dla rodziców

  11.09.2014

  XILO przygotowało ofertę zajęć dla rodziców naszych uczniów. Zapraszamy na:
  * zajęcia sportowe(od października):
  - fitness dla pań w poniedziałki o godz. 17:00 - 18.00- zajęcia prowadzi A. Arciszewska;
  - siłownia w poniedziałki o godz. 15.30 - 17:15, czwartki o godz. 15:00 - 17:15- zajęcia prowadzi R. Dźwigaj,
  - zajęcia biegowe ("Biegam, bo lubię") w soboty od godz. 10:30 - zajęcia prowadzi P. Bilmin.

  * zajęcia informatyczne:
  - komunikacja, poczta, dziennik Vulcan; 22.09.2014 godzina 17:00 s. 205.. Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne potwierdzenie w sekretariacie szkoły (ważna ilość miejsc przy komputerach).

  Dyrekcja


  Zebranie rodziców klas 1

  12.09.2014

  Dyrekcja i Wychowawcy zapraszają Rodziców uczniów klas 1 na spotkanie, które odbędzie się 17.09.2014 r. Plan spotkania: 17:00wspólne spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrekcją szkoły, przedstawienie Wychowawców klas oraz osób wspierających pracę szkoły i młodzieży; zapoznanie z zasadami pracy liceum. Następnie spotkanie z Wychowawcą w sali: 1a - 202, 1b - 3, 1c - 102, 1d - 106, 1e - 108, 1f - 101, 1g - 204, 1h - 201. Zapraszamy!

  Dyrekcja i Wychowawcy klas 1


  Zebranie rodziców klas 3

  08.09.2014

  Dyrekcja i Wychowawcy zapraszają Rodziców uczniów klas 3 na spotkanie, które odbędzie się 10.09.2014 r. Plan spotkania: 17:00wspólne spotkanie na sali gimnastycznej poświęcone maturze 2015, następnie spotkanie z Wychowawcą w sali: 3a - 211, 3b - 3, 3c - 207, 3d - 101, 3e - 105, 3f - 201, 3g - 102, 3h - 107.

  Dyrekcja i Wychowawcy klas 3


  Wyprawka szkolna i stypendium 2014

  05.09.2014

  Wszystkie informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2014r - dla uczniów klas TRZECICH oraz WSZYSTKICH uczniów niepełnosprawnych w liceum (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz stypendium szkolnego znajdziesz TUTAJ

  Pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


  Karty zdrowia klas I

  04.09.2014

  Uczniowie klas I lub rodzice proszeni są o dostarczenie karty zdrowia ucznia (dokumentacja gimnazjum) do gabinetu pielęgniarki szkolnej w terminie do 09.09.2014 r.

  Pielęgniarka szkolna


  Zajęcia dla rodziców

  04.09.2014

  XILO przygotowało ofertę zajęć dla rodziców naszych uczniów. Zapraszamy na:zajęcia informatyczne: komunikacja, poczta, dziennik Vulcan; 22.09.2014 godzina 17:00 s. 205. Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne potwierdzenie w sekretariacie szkoły (ważna ilość miejsc przy komputerach).

  Dyrekcja Liceum


  Kiermasz książek

  02.07.2014

  W dniach 8-9 września na terenie XI Liceum odbędzie się KIERMASZ obowiązujących w naszej szkole podręczników (nowych i starych).

  Dyrekcja Liceum


  Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, matura poprawkowa - terminy

  01.07.2014

  TUTAJ znajdziecie Państwo terminy egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz terminy matury poprawkowej.

  Dyrekcja Liceum


  Letnia szkoła

  24.06.2014

  Konsultacje dla osób przygotowujących się do poprawek w sierpniu:
  fizyka - 26.06.14 (czwartek), godz. 12:00, s. 104
  j. polski - 1.07.14 (wtorek), godz. 10:00, s. 107
  j. angielski - 30.06.14 (poniedziałek),godz. 10:00, s. 105
  matematyka:
  klasy 1 - 26.06.14 (czwartek), godz. 12:15, s. 106
  klasy 2 - 30.06.14 (poniedziałek), godz. 12:00, s. 108
  historia - 1.07.14 (wtorek), godz. 10:00, s.202

  Dyrekcja Liceum


  Spotkania rodziców z wychowawcą klasy 1 i 2. Profilaktyka – cyberprzemoc – klasy 1-3

  28.03.2014

  Wychowawcy zapraszają rodziców uczniów klas 1 i 2 na spotkanie, które odbędzie się 2.04.2014 r. (środa) o godzinie 17:30 w naszym liceum. Zainteresowanych rodziców klas 1, 2 oraz 3 zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu na temat cyberprzemocy, które poprowadzi Robert Ćwikowski prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży. Spotkanie odbędzie się 2.04.2014 o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej naszego liceum.

  Wychowawcy i Dyrekcja Liceum


  Dodatkowe zajęcia z matematyki dla kl. 1 i 2

  03.03.2014

  W drugim półroczu uruchomione zostały dodatkowe zajęcia z matematyki dla klas I i II:
  klasy I - czwartek 15.30 - 16.15, s. 207 - prof. A. Pietrzycka,
  klasy II - poniedziałek 15.25 - 16.10, wtorek 16.15 - 17.00 s.108 - prof. M. Rafało.

  Zapraszamy!

  Dyrekcja Liceum


  Indywidualne konsultacje z nauczycielami kl. I - III - 22.1.2014

  18.01.2014

  Dnia 22.11.2014 r. (środa) zapraszamy w godz. 17:00 –19:30 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27).

  Dyrekcja i nauczyciele


  Stypendia szkolne- informacja dla rodziców i uczniów

  03.12.2013

  Wszyscy uczniowie, którzy otrzymali stypendia szkolne proszeni są o dostarczenie do księgowości szkoły rachunków imiennych lub faktur, które będą podstawą do wypłacenia stypendium. Termin realizacji i rozliczenia stypendium za rok 2013 upływa 20 grudnia 2013 r. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska.

  Pedagog szkolny


  Indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III

  26.11.2013

  Dnia 27.11.2013 r.(środa) zapraszamy w godz. 17:00 –19:30 na indywidualne konsultacje z nauczycielami klas I-III. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie godziny (szkolny sekretariat 85 732 64 65 lub 85 732 65 27). Od 17:30 indywidualne konsultacje zdrowotno–żywieniowe z dietetykiem i trenerem personalnym. Godz. 18:00 – wykład dietetyka „Zasady racjonalnego żywienia, fakty i mity dietetyczne”.

  Dyrekcja Liceum


  Spotkanie z rodzicami klas II

  17.11.2013

  Wychowawca zaprasza rodziców uczniów klas II na spotkanie, które odbędzie się 20.11.2013 r. (środa) o godzinie 18:00 w naszym liceum. Przed spotkaniem z Wychowawcą o godz. 17.00 zainteresowani rodzice klas I-III mają możliwość wziąć udział w "Wywiadówce profilaktycznej- profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych". Spotkanie prowadzą certyfikowani specjaliści terapii uzależnień Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku.

  Dyrekcja Liceum


  Harmonogram spotkań z rodzicami klas I-III w listopadzie

  13.11.2013
  Zobacz...


  Spotkanie z rodzicami klas I

  11.11.2013

  Wychowawcy zapraszają rodziców uczniów klas I na spotkanie, które odbędzie się 13.11.2013 r. (środa) o godzinie 18:00 w naszym liceum. Przed spotkaniem z Wychowawcą zainteresowani rodzice mają możliwość wziąć udział w spotkaniu w czytelni szkolnej z Psychologiem i Pedagogiem na temat: „Więź z rodzicami jako ważny czynnik chroniący w życiu nastolatka”.

  Dyrekcja Liceum


  Raport z badań: Świadomość wychowawcza białostockich rodzin

  04.11.2013
  Zobacz...


  Połowinki klas 2 - spotkanie rodziców

  12.10.2013

  Zarząd Rady Rodziców zaprasza Rodziców klas II na spotkanie w sprawie organizacji „Połowinek klas II”. Spotkanie odbędzie się 15.10.2013 r. (wtorek) o godz. 17.30 w sali nr 7- XI LO w Białymstoku.

  Zarząd Rady Rodziców


  Połowinki klas 2

  02.10.2013

  Zarząd Rady Rodziców zaprasza Rodziców Rady Oddziałowej (trójki klasowej) na spotkanie w sprawie organizacji „Połowinek klas II”. Spotkanie odbędzie się 10.10.2013 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 7- XI LO w Białymstoku.

  Zarząd Rady Rodziców


  Informacje dotyczące STUDNIÓWKI 2014

  30.09.2013
  Zobacz...


  Spotkania z rodzicami klas 2

  20.09.2013

  Dyrekcja Liceum i Wychowawca zapraszają na spotkanie Rodziców klas II które odbędzie się 25.09.2012 r. (środa) o godz.17.00 (sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej). Rada Rodziców prosi wszystkich Rodziców o wpłatę 130 zł.

  Dyrekcja


  Zajęcia dodatkowe dla rodziców

  12.09.2013

  XILO przygotowało ofertę zajęć dla rodziców naszych uczniów. Zapraszamy na:
  * zajęcia sportowe:
  - panie na zajęcia z fitnessu we wtorki o godz. 17:00;
  - panów na zajęcia na siłowni we czwartki o godz. 19:15 - 20:45.
  * zajęcia informatyczne:
  - komunikacja, poczta, dziennik Vulcan; 16.10.2013 godzina 17:00 s. 205 (zajęcia 2-godzinne). Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczne potwierdzenie w sekretariacie szkoły (ważna ilość miejsc przy komputerach).

  Dyrekcja i Nauczyciele wychowania fizycznego i informatyki

  Spotkania z rodzicami klas 1

  20.09.2013

  Dyrekcja Liceum i Wychowawca zapraszają na spotkanie Rodziców klas I które odbędzie się 18.09.2012 r. (środa) o godz.17.00 (sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej). Rada Rodziców prosi wszystkich Rodziców o wpłatę 130 zł.

  Dyrekcja

  Spotkania z rodzicami klas 3

  08.09.2013

  Dyrekcja Liceum i Wychowawca zapraszają na spotkanie Rodziców klas III które odbędzie się 11.09.2012 r. (środa) o godz.17.00 (sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej). Rada Rodziców prosi wszystkich Rodziców o wpłatę 130 zł.

  Dyrekcja

  Wyprawka szkolna 2013 r. dla uczniów klas drugich oraz stypendia szkolne na rok szkolny 2013/14.

  02.09.2013

  O stypendium szkolne wszyscy uczniowie mogą ubiegać się w swojej gminie. Wnioski uczniów niepełnoletnich składają rodzice/opiekunowie prawni. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 456 zł netto. Wszyscy uczniowie XI LO zameldowani na terenie miasta Białegostoku ,których dochód nie przekracza 456 zł netto na osobę w rodzinie wnioski składają w XI LO w sekretariacie liceum do 16 września 2013 r.

  Więcej...

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

  29.08.2013

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2013 r.:
  godz. 9.00 - klasy III - spotkanie z wychowawcą klasy, sprawy organizacyjne, matura 2014
  godz. 9.00 - klasy II - spotkanie z wychowawcą klasy, sprawy organizacyjne, matura 2015
  godz.10.00 - 14.00 klasy I:
  - uroczyste ślubowanie-sala gimnastyczna
  - spotkanie z wychowawcą klasy, sprawy organizacyjne
  - "Dzień bez teczki"-zajęcia integracyjne klasy

  Dyrekcja

  Podręczniki

  29.06.2013

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 do klas I-III znajduje się na stronie www.xilo.bialystok.pl w zakładce PODRĘCZNIKI. Na początku września w naszym Liceum odbędzie się giełda nowych oraz używanych podręczników - zachęcamy do udziału.

  Dyrekcja

  Zebranie Trójek Klasowych

  27.02.2013

  Rada Rodziców informuje o zebraniu trójek klasowych w dniu 07.03.2013 r. o godz. 17.00 w sali 7, w sprawie ustalenia terminów studniówki. Obecność obowiązkowa.

  Przewodniczący Rady Rodziców
  Andrzej Czerewacz
  Wice-Przewodnicząca Rady Rodziców
  Agnieszka Ciunel

  Zajęcia sportowe dla rodziców

  15.02.2013

  XILO organizuje bezpłatne zajęcia sportowe dla rodziców. Chcemy zadbać o kondycję rodziców naszych uczniów, zachęcić do podnoszenia sprawności i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszamy od 18.02.2013 r do naszego liceum: Panie na zajęcia z fitnessu we wtorki o godz. 17:00; Panów na zajęcia na siłowni we czwartki o godz. 17:00.

  Dyrekcja i Nauczyciele wychowania fizycznego

  Dodatkowe zajęcia wyrównawcze - matematyka

  17.04.2013

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki w maju i czerwcu:

  Klasy I
  M. Szymańska s.108 - środa 14:30
  A. Pietrzycka s.207 - środa 13:45

  Klasy II
  U. Woronowicz s.106 - poniedziałek 14:30