Aktualności

SPECJALNY EMAIL DLA RODZICÓW

29.04.2020


WYKŁAD DLA RODZICÓW

19.02.2019


WYKŁAD W RAMACH DNIA PSYCHOLOGII

07.02.2020

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na wykład S. Borawskiego, psychologa, nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie SWPS w Sopocie nt. Psychologia dobrostanu - czy możemy nauczyć się jak być szczęśliwi? 12.02.2020 / środa / 14:20 / sala gimnastyczna XI LO.

Dyrektor liceum


SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM

27.11.2019


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS 1, 2, 3

27.11.2019


LIST DO RODZICÓW

25.10.2019


STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

25.10.2019

Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Uczniów z województwa podlaskiego uzdolnionych artystycznie oraz posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej - zachęcamy do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego. Stypendia są przyznawane z końcem roku kalendarzowego i wypłacane przez następny rok. Pełnoletni uczniowie składają wnioski osobiście, natomiast wnioskodawcami uczniów niepełnoletnich są rodzice/opiekunowie prawni. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska. Więcej informacji na temat stypendium oraz wzór wniosku znajduje się TUTAJ
Wnioski należy złożyć do pedagoga szkolnego p. 206 B do dnia 28 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 - 16.00.

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


SPOTKANIA RODZICÓW KLAS 1 - PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

19.09.2019

Dyrekcja Liceum, Wychowawcy i Rada Rodziców zapraszają na spotkanie Rodziców uczniów klas 1 (1A - 1F), które odbędzie się 25.09.2019 r. (środa) o godz. 17:15 na sali gimnastycznej.Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych.
W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych na terenie oraz wokół szkoły rekomendujemy zaparkowanie dalej lub przyjazd komunikacją miejską. Przydział sal: TUTAJ

Dyrektor liceum


SPOTKANIA RODZICÓW KLAS 1 - PO GIMNAZJUM

13.09.2019

Dyrekcja Liceum, Wychowawcy i Rada Rodziców zapraszają na spotkanie Rodziców uczniów klas 1 (1G - 1L), które odbędzie się 18.09.2019 r. (środa) o godz. 17:15 na sali gimnastycznej.Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych.
W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych na terenie oraz wokół szkoły rekomendujemy zaparkowanie dalej lub przyjazd komunikacją miejską. Przydział sal: TUTAJ

Dyrektor liceum


WYPRAWKA SZKOLNA

05.09.2019

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy ,,Wyprawka szkolna". Zainteresowanych uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich prosimy o złożenie wniosków do pedagoga szkolnego p.206 B w terminie do 09.09.2019 r (poniedziałek) w g. 12.00-16.00. Wniosek i więcej informacji: TUTAJ

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


SPOTKANIA RODZICÓW KLAS 2 I 3

04.09.2019

Dyrekcja Liceum i Wychowawcy zapraszają na spotkanie Rodziców uczniów klas 2 i 3, które odbędzie się 11.09.2019 r. (środa).
Rodzice uczniów klas 2 - godz. 17:15 - spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
Rodzice uczniów klas 3 - godz.17:45 - wspólne spotkanie poświęcone maturze 2020, a następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

Dyrektor liceum