Aktualności

DODATKOWE WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

04.01.2021

W związku z pandemią Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w ofercie oprócz terapii, konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli, odbywających się w formie stacjonarnej i zdalnej, wprowadza konsultacje telefoniczne dla dzieci i młodzieży przez 2 godziny dziennie. Nasi specjaliści będą dostępni pod numerem telefonu: 85 732 86 66. Grafik dyżurów umieszczony jest na stronie internetowej poradni: www.sppp.bialystok.pl.

- Joanna Dąbrowska-Pastwa - Dyrektor SPPP w Białymstoku


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PORADNI PP NR 2 W CZASIE FERII

04.01.2021

Okres pandemii to trudny czas dla dzieci i młodzieży, ale także rodziców i nauczycieli. Wprowadzane ograniczenia wymuszają na nas określone zachowania i nowe sposoby postępowania. Nauka w trybie zdalnym, utrudniony kontakt z rówieśnikami, restrykcje w zakresie spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w okresie ferii zimowych mogą powodować szereg zmian w zachowaniu dzieci i młodzieży, a także prowadzić do problemów emocjonalnych.Niewątpliwie jest to czas kiedy nasilenie trudnych przeżyć jest szczególnie duże. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów przygotowaliśmy Ofertę działań wspierających dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych. Nasi specjaliści proponują różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia w małych grupach, indywidualne konsultacje i porady prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, on-line oraz telefonicznie. Aktualna oferta zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji, realizowanych w czasie ferii, znajduje się na stronie internetowej Poradni – www.ppp2.eu Mamy nadzieję, że nasze działania pomogą rodzicom w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami, zaspokoją potrzeby dzieci i młodzieży oraz przyczynią się do poprawy ich funkcjonowania w tym trudnym czasie. Zachęcamy do kontaktu oraz śledzenia aktualnych informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

Barbara Jocz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku


DORADZTWO ZAWODOWE W CKU

03.12.2020


KONSULTACJE ZDALNE DLA RODZICÓW

24.11.2020


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

22.10.2020

TUTAJ


INFORMACJA O ZAKRESIE OPIEKI SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELEGNIARKĘ SZKOLNĄ

09.09.2020

TUTAJ...


RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

09.09.2020

Uwaga! Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie (do kwoty 445 zł) zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania w latach 2020–2022”. Zainteresowanych uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich prosimy o złożenie wniosków do pedagoga szkolnego p.206 B w terminie do 15.09.2020 r (wtorek) w g. 9.30- 14.30 Wymagane dokumenty to:
1.Wypełniony wniosek (uczniowie pełnoletni samodzielnie podpisują wnioski, wnioski uczniów niepełnoletnich podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Faktury lub oświadczenie o poniesionych kosztach.

Wnioski, druk oświadczenia i inne potrzebne informacje znajdują się na stronie szkoły.

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


PROCEDURA FUNKCJONOWANIA XILO W WARUNKACH EPIDEMII

03.09.2020


STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

05.06.2020

Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku dla uczniów i tegorocznych maturzystów (artystyczne, naukowe, techniczne). Wszystkie informacje oraz wnioski na stronie XILO TUTAJ

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


KONSULTACJE PEDAGOGA W SZKOLE

04.06.2020

15 - 18 czerwca 2020 r - konsultacje pedagoga XILO w związku z przyjmowaniem wniosków o stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku (artystyczne, naukowe). W tych dniach (od poniedziałku do czwartku) w godz. 10.00 - 13.00 uczniowie i rodzice będą mieli możliwość kontaktu z pedagogiem w szkole (z zachowaniem wymogów sanitarnych) lub telefonicznie nr tel. 85 732 64 65.

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


SPECJALNY EMAIL DLA RODZICÓW

29.04.2020


WYKŁAD DLA RODZICÓW

19.02.2019


WYKŁAD W RAMACH DNIA PSYCHOLOGII

07.02.2020

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na wykład S. Borawskiego, psychologa, nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie SWPS w Sopocie nt. Psychologia dobrostanu - czy możemy nauczyć się jak być szczęśliwi? 12.02.2020 / środa / 14:20 / sala gimnastyczna XI LO.

Dyrektor liceum


SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM

27.11.2019


KONSULTACJE DLA RODZICÓW KLAS 1, 2, 3

27.11.2019


LIST DO RODZICÓW

25.10.2019


STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

25.10.2019

Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej. Uczniów z województwa podlaskiego uzdolnionych artystycznie oraz posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej - zachęcamy do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego. Stypendia są przyznawane z końcem roku kalendarzowego i wypłacane przez następny rok. Pełnoletni uczniowie składają wnioski osobiście, natomiast wnioskodawcami uczniów niepełnoletnich są rodzice/opiekunowie prawni. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska. Więcej informacji na temat stypendium oraz wzór wniosku znajduje się TUTAJ
Wnioski należy złożyć do pedagoga szkolnego p. 206 B do dnia 28 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 - 16.00.

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


SPOTKANIA RODZICÓW KLAS 1 - PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

19.09.2019

Dyrekcja Liceum, Wychowawcy i Rada Rodziców zapraszają na spotkanie Rodziców uczniów klas 1 (1A - 1F), które odbędzie się 25.09.2019 r. (środa) o godz. 17:15 na sali gimnastycznej.Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych.
W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych na terenie oraz wokół szkoły rekomendujemy zaparkowanie dalej lub przyjazd komunikacją miejską. Przydział sal: TUTAJ

Dyrektor liceum


SPOTKANIA RODZICÓW KLAS 1 - PO GIMNAZJUM

13.09.2019

Dyrekcja Liceum, Wychowawcy i Rada Rodziców zapraszają na spotkanie Rodziców uczniów klas 1 (1G - 1L), które odbędzie się 18.09.2019 r. (środa) o godz. 17:15 na sali gimnastycznej.Po części oficjalnej wychowawcy spotkają się w zespołach klasowych.
W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych na terenie oraz wokół szkoły rekomendujemy zaparkowanie dalej lub przyjazd komunikacją miejską. Przydział sal: TUTAJ

Dyrektor liceum


WYPRAWKA SZKOLNA

05.09.2019

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy ,,Wyprawka szkolna". Zainteresowanych uczniów i rodziców uczniów niepełnoletnich prosimy o złożenie wniosków do pedagoga szkolnego p.206 B w terminie do 09.09.2019 r (poniedziałek) w g. 12.00-16.00. Wniosek i więcej informacji: TUTAJ

pedagog szkolny - Jolanta Bąbczyńska


SPOTKANIA RODZICÓW KLAS 2 I 3

04.09.2019

Dyrekcja Liceum i Wychowawcy zapraszają na spotkanie Rodziców uczniów klas 2 i 3, które odbędzie się 11.09.2019 r. (środa).
Rodzice uczniów klas 2 - godz. 17:15 - spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
Rodzice uczniów klas 3 - godz.17:45 - wspólne spotkanie poświęcone maturze 2020, a następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

Dyrektor liceum


 

szkola

@jedenasteliceum