Pomoc i współpraca - instytucje

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
w Białymstoku

www.ppp2.bialystok.pl
ul. Mazowiecka 35,
15-301 Białystok,
tel.(85)742-34-34
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
dla Dzieci i Młodzieży
z Zaburzeniami Emocjonalnymi
ul. Mickiewicza 31/2,
15-213 Białystok,
tel.(85)732-86-66
Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR w Białymstoku

www.monarbialystok.pl
ul. Berlinga 8
15-814 Białystok,
tel.(85)651-65-64
Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP w Białymstoku

ul. Włókiennicza 7,
15-464 Białystok,
tel.(85)744-52-24
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białymstoku

www.podlaska.ohp.pl
ul. Dąbrowskiego 22,
15-872 Białystok,
tel.(85)652-34-98