Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku, gdzie ukończyła Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny (Wychowanie Muzyczne, o specjalności prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych) w klasie dyrygowania prof. Bożeny Violetty Bieleckiej. Podczas studiów była korepetytorem Chóru Politechniki Białostockiej, a także śpiewała w Białostockim Chórze Kameralnym „Cantica Cantamus”. Ukończyła Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa, studia podyplomowe Sztuka oraz Wiedza o kulturze, a także Nauczanie Przedmiotów Ogólnomuzycznych w Szkole Muzycznej I st. Jest wykładowcą białostockiego Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego UMCF w Warszawie. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz artystycznej otrzymała Medal KEN, Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku, Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej dla nauczycieli animatorów kultury oraz dwukrotnie Nagrodę Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, gdzie pracuje jako nauczyciel wiedzy o kulturze, warsztatów artystycznych oraz dyrygent chóru. Od 2009 roku jest dyrygentem Chóru Miasta Białegostoku. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.