Edycja V
„Песня в шляпе” - motyw: CO MI
W DUSZY GRA!

W sobotę 21 listopada 2015r. w siedzibie XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku odbył się po raz piąty Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej pt. „Песня в шляпе”. Tegoroczny motyw przewodni „Пою, что в моей душе играет”. Konkurs został objęty patronatem przez: Prezydenta Miasta Białegostoku, Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie,Operę i Filharmonię Podlaską Europejskiego Centrum Sztuki.

W skład jury weszli specjaliści językowcy i muzycy:
- pani profesor doktor habilitowana Wanda Supa
- pani doktor Nina Raczkiewicz,
- pani Wiktoria Blakicka,
- pani Iwona Matosek,
- pan Marcin Ozga,
- pan Paweł Pecuszok,
- pani doktor Marta Wróblewska.

Decyzją jury wyłoniono trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Laureaci, oprócz nagród rzeczowych, są zwolnieni z procesu postępowania rekrutacyjnego na filologię rosyjską, filologię rosyjską – komunikacja językowa w sferze biznesu, filologia rosyjska z językiem angielskim Uniwersytetu w Białymstoku.
o) Miejsce I przyznano Dominice Koziatek z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku.
o) Miejsce II otrzymał Piotr Czajkowski z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
o) Miejsce III zajął Yan Tereshchuk z Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku.

Wyróżnienia otrzymali następujący uczestnicy konkursu:
1) Bernadetta Bielska z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku,
2) Martyna Danowska z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku,
3) Karolina Piech z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku,
4) Karolina Słabińska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
5) Magdalena Tworkowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, która również otrzymała nagrodę specjalną od jurora - p. Marty Wróblewskiej.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!!!

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Zwycięzcy nagrody finansowe, rzeczowe, książki i płyty ufundowane przez p. prof. dr hab. Wandę Supę, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, p. Martę Wróblewską i p. Pawła Pecuszoka, Operę i Filharmonię Podlaską Europejskie Centrum Sztuki, Urząd Miejski w Białymstoku – Biuro Promocji Miasta Białystok, Kino Helios – Centrum Handlowe Alfa i Atrium Biała w Białymstoku, Wydawnictwo PWN, Radę Rodziców XI LO im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Dziękujemy uczniom Publicznego Gimnazjum Nr 6 z oddziałami dwujęzycznymi imienia Seweryna Nowakowskiego za uświetnienie konkursu wspaniałym występem tanecznym. Opiekunem zespołu jest pani Alina Kazimierowicz.

Wylosowano też z kapelusza temat, który będzie motywem piosenek w następnej edycji konkursu. Będzie to „Путешествие на край вселенной” - „Podróż na koniec świata” . (Podróż, sposób, cel podróży, droga życiowa, wszechświat i jego zdobycie – oto przykłady elementów wiążących się z tematem głównym.) Zapraszamy za rok!

Organizatorzy

top