home

Kontakt

XI Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku
ul. Grottgera 9, 15- 225 Białystok


W sprawie dodatkowych informacji lub pytań proszę kontaktować się z:
Beatą Reczko, tel. 692854991, e- mail: reczkob@op.pl,
LO (85)7326465, e- mail: xilosu@gmail.com
Aliną Kazimierowicz, tel. 609167479, e- mail: alakazimierowicz@wp.pl

top