Plan lekcji
1A 1prawno-społeczny 1B 1medyczny 1C 1politechniczny 1D 1biologiczno-humanistyczny 1E 1językowy 1F 1architektoniczny
1G 1dziennikarski 1H 1ekonomiczny 2a 2prawno-społeczny 2b 2medyczny 2c 2politechniczny 2d 2psychologiczny
2e 2językowy 2f 2architektoniczny 2g 2dziennikarski 2h 2ekonomiczny