Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku, gdzie ukończyła Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny (Wychowanie Muzyczne, o specjalności prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych) w klasie dyrygowania prof. Bożeny Violetty Bieleckiej. Doktor w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki. Podczas studiów była korepetytorem Chóru Politechniki Białostockiej, a także śpiewała w Białostockim Chórze Kameralnym „Cantica Cantamus”. Ukończyła Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa, studia podyplomowe Sztuka oraz Wiedza o kulturze, a także Nauczanie Przedmiotów Ogólnomuzycznych w Szkole Muzycznej I st. Jest wykładowcą białostockiego Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego UMCF w Warszawie. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz artystycznej otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi, Medal KEN, Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty, dwukrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku, Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej dla nauczycieli animatorów kultury oraz dwukrotnie Nagrodę Dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, gdzie pracuje jako dyrygent chóru i nauczyciel warsztatów chóralnych.