"JEDENASTE JEDENASTKI W 90-TĄ ROCZNICĘ ISTNIENIA SZKOŁY - 24 lutego 2010 r.

      24 lutego 2010 XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego obchodziło dwie „okrągłe” rocznice – 90 – lecie istnienia szkoły i jedenaste „Jedenastki”. Tego dnia w kinie „Ton” odbyła się wspaniała uroczystość „Jedenaste Jedenastki w 90 – lecie istnienia szkoły”. Rolę gospodarza pełnił Pan Dyrektor Andrzej Rybnik, a uroczystość poprowadziło dwóch absolwentów XI LO – Adam Neczyperowicz| i Błażej Piotrowski. W uroczystości tłumnie uczestniczyli uczniowie i pracownicy szkoły.
    Wagę imprezy podkreślali zaproszeni goście: wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, wiceprezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Arłukowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Białymstoku Włodzimierz Leszek Kusak, wicekurator oświaty Wiesława Ćwiklińska, Lucja Orzechowska – zastępca Dyrektora Departamentu EKiS, radni miasta Białegostoku, przedstawiciele duchowieństwa, związków zawodowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku. Szczególną radość sprawiła nam obecność wielkiego przyjaciela naszej szkoły, syna Rotmistrza, pana Andrzeja Pileckiego. Pierwsza część imprezy miała charakter oficjalny – wystąpienia zaproszonych gości, życzenia, gratulacje i podziękowania. Panie Jolanta Seluk i Grażyna Smółko – Sucharska odebrały z rąk wiceprezydenta Tadeusza Arłukowicza nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku. W uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej grupa nauczycieli została wyróżniona medalami Komisji Edukacji Narodowej (Irena Kot, Jarosław Krzysztopowicz, Stefan Niczyporuk, Andrzej Rybnik, Grażyna Smółko - Sucharska). Wręczenia medali dokonali: wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski oraz wicekurator oświaty Wiesława Ćwiklińska. Inni wyróżnieni nauczyciele odebrali nagrody Dyrektora Szkoły z rąk Pana Andrzeja Rybnika (Stanisława Bujalska – Lulkiewicz, Robert Dźwigaj, Jarosław Krzysztopowicz, Ewa Moniuszko, Elżbieta Sokołowska). Istotnym i niezwykle miłym elementem tej części uroczystości były gratulacje i serdeczne życzenia ze strony dyrektorów białostockich szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli związków zawodowych. Tym bardziej, że wiązały się one z uroczymi, często żartobliwymi upominkami. Wszyscy goście mieli okazję zapoznać się z historią szkoły oglądając przygotowaną prezentację multimedialną.
    Druga część uroczystości była poświęcona „Jedenastkom” – prestiżowym nagrodom XI LO wręczanym corocznie wyróżniającym się uczniom i pracownikom. Ponieważ była to „okrągła” jedenasta edycja więc tym razem oprawa uroczystości była szczególna. Na początek organizatorzy zaproponowali nam porcję wspomnień – obejrzeliśmy nasyconą humorem a jednocześnie wzruszającą prezentację historii „Jedenastek”. Wybuchy śmiechu przeplatały się z wyrazami uznania dla profesjonalizmu i rozmachu naszych imprez. Wręczanie nagród w poszczególnych kategoriach było przeplatane występami tancerzy i popisami wokalistów. Aplauz na sali wywołały „perełki” wokalne w wykonaniu pana Piotra Bilmina i pani Urszuli Chomik – brawom nie było końca. Ostatecznie w tegorocznej edycji „Jedenastki” otrzymali: nauczyciel roku: ex aequo Krzysztof Aleksiuk i Jarosław Krzysztopowicz; uczeń roku: Marcin Mironowicz – III A; klasa roku: IH; artysta roku: Paulina Popławska – IIIC; pracownik administracyjny roku: Tadeusz Lipski; społecznik roku: Maciej Jaworowski – IIB; sportowiec roku: Agnieszka Koniuch – IIIF; wydarzenie roku: Wigilie klasowe (Jasełka). Specjalne „Złote Jedenastki” kapituła przyznała panu Prezydentowi Miasta Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białymstoku Włodzimierzowi Kusakowi.
    Dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów uroczystość cechowała się wysokim poziomem profesjonalizmu. Potwierdzały to liczne słowa uznania płynące ze strony wielu gości i innych uczestników imprezy. Przyjaciół naszej szkoły zapraszamy już na następną – obiecujemy, że będzie równie ciekawa, zabawna i wzruszająca.

Jarosław Krzysztopowicz