"JEDENASTKI"- PRESTIŻOWE NAGRODY XI LO

„Jedenastki” to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku wyróżniającym się uczniom i pracownikom szkoły. Osoby nominowane i nagradzane w poszczególnych kategoriach wyłaniane są w dwóch turach głosowania, w których bierze udział cała społeczność szkolna. Pierwsze rozdanie nagród miało miejsce w 1999 r. Z czasem zmieniała się forma, termin, miejsce, ale cel był i jest zawsze ten sam – dostrzeganie i nagradzanie indywidualności oraz najlepsza zabawa w najlepszej szkole. Bywało i skromnie i z wielkim rozmachem. Na piknikowych kocykach na szkolnym boisku, czasami na holu I piętra. Często w sali gimnastycznej, która niejednokrotnie stawała się salą widowiskową z profesjonalną sceną, światłami i nagłośnieniem. Raz nawet trzeba było zatrudnić firmę ochroniarską, do zabezpieczenia pożyczonego, drogiego sprzętu audiowizualnego. Statuetki też ulegały zmianie. Były szklane, gliniane, plastikowe, z masy solnej, z papier-mâché. Kolorowe i jednobarwne, zawsze oryginalne. „Jedenastki” odbywały się w czerwcu, na Dzień Wiosny, w Dzień Zakochanych, Tłusty Czwartek, Dzień Dziecka, o różnych porach dnia – w zależności od pomysłów i potrzeb organizacyjnych i reżyserskich. Galę uświetniały wszelkiego rodzaju talenty artystyczne. Nie brakowało wokalistów, tancerzy, zespołów tanecznych, gimnastyków i akrobatów. Bawiły nas występy sekcji rytmicznej bębnów, grały zespoły reprezentujące różne nurty muzyczne. Pojawiały się miniatury filmowe, nie zabrakło popisów aktorskich i kabaretowych. Raz na „scenę” artysta wjechał motorem, a krew w żyłach zmroził nam popis wspinaczkowy. W występach udział brali zarówno nasi nieocenieni uczniowie jak i wszechstronna kadra pedagogiczna. Jedenastkowe gale odbywały się dzięki zaangażowaniu całego szeregu ludzi, uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników szkoły, rodziców i przyjaciół. Ale największe zasługi mają dwie osoby: pan Andrzej Rybnik - pomysłodawca imprezy, wieloletni jej współorganizator, Dyrektor XI LO, pani Urszula Chomik - Kraszewska – spiritus movens – siła sprawcza wszystkich „Jedenastek” od 2002 r.