home

Nasze doświadczenia w komputeryzacji księgozbioru

Odziedziczony po Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczycielskim ksiegozbiór, w znacznej części okazał się nieprzydatny i został usunięty. Dlatego przystępując do komputeryzacji, podjęto decyzję o zmianie struktury księgozbioru tj. nadaniu nowych numerów inwentarzowych, ujednoliceniu tytułu własności i opatrzeniu każdej książki kodem paskowym. W tym celu sporządzono protokoły selekcji księgozbioru, protokoły ubytków książek zniszczonych i zdezaktualizowanych oraz wykreślono spisywane pozycje z papierowych ksiąg inwentarzowych. Tak wyselekcjonowane pozycje zostały wprowadzone do programu MOL z pełnym opisem bibliograficznym. Była to praca żmudna i czasochłonna, ale w sumie opłacalna, ponieważ w ten sposób uniknęliśmy wprowadzania około 25 tys. ubytków oraz wyjaśniliśmy wszystkie, powstałe latami pomyłki i nieścisłości. Dzięki temu uzyskaliśmy księgozbiór zwarty i aktualny. Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali identyfikatory opatrzone kodem kreskowym. Dane o czytelnikach zawierające również numery kodów kreskowych wprowadzone do programu MOL umożliwiają elektroniczna ewidencję wypożyczeń, statystykę, a w przyszłości również elektroniczne skontrum księgozbioru.

top