Regulamin

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy wszystkim uczniom i nauczycielom do celów edukacyjnych i informacyjnych. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

Użytkownik ma obowiązek:

  • informować o nieprawidłowym działaniu sprzętu i uszkodzeniach technicznych,
  • zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  • stosować się do poleceń nauczyciela.

Korzystając z ICIM użytkownikowi nie wolno:

  • dokonywać zmian w oprogramowaniu i ustawieniach,
  • naruszać praw autorskich,
  • naruszać godności i dóbr osobistych innych,
  • prowadzić działań komercyjnych,
  • wykonywać czynności sprzecznych z obowiązujacym prawem.
Korzystający z Centrum jest odpowiedzialny za udostępniony sprzęt i odpowiada materialnie za wyrządzone szkody. Użytkownik Centrum ma obowiazek przestrzegania powyższego regulaminu.

top