Edycja IV
„Песня в шляпе” - motyw: PIOSENKA FILMOWA

W dniu 15 listopada 2014 roku odbył się Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej pt. „„П Е С Н Я  В  Ш Л Я П Е”. Tegorocznym motywem przewodnim była „Muzyka filmowa z filmu pełnometrażowego, animowanego lub spektaklu”. Czwarta edycja Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Песня в шляпе” została objęta patronatem przez: Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku – panią profesor doktor habilitowaną Wandę Supę, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie – dyrektora ośrodka Siergieja Antufjewa, Operę i Filharmonię Podlaską.
Dziękujemy bardzo serdecznie fundatorom nagród, które przyniosły zadowolenie z występów uczestnikom i poczucie docenienia ich pracy. Nasi sponsorzy to: Wydawnictwo Szkolne PWN Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku pani profesor doktor habilitowana Wanda Supa Opera i Filharmonia Podlaska Urząd Miejski w Białymstoku. Kino Helios - centrum handlowe - Alfa w Białymstoku. Rada Rodziców XI Liceum. Dziękujemy!
Zgłoszono 26 wystąpień, w tym jeden duet i 5 akompaniatorów z 15 szkół województwa podlaskiego. Jury pracowało w składzie:
1. Pani prof. dr hab. Wanda Supa – Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, organizator Regionalnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej, skierowanego do studentów wyższych uczelni naszego regionu.
2. Pani dr Agnieszka Baczewska – Murdzek - pracownik naukowy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Koła Naukowego Rusycystów IKoNaR.
3. Pan Paweł Pecuszok – lekarzi muzyk, laureat 3 miejsca Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Pieśń Wieczorna” w Białymstoku, ponadto zajął 4 miejsce podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Warszawie „Polska Muzyka Wokalna”.
4. Pani dr Marta Wróblewska - adiunkt na białostockim Wydziale Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, nauczyciel śpiewu w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim oraz korepetytor Chóru Miasta Białegostoku.
5. Pani Jolanta Dębkowska - nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, koordynator wielu projektów międzynarodowych, tłumacz języka rosyjskiego i niemieckiego.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników ogłoszono następujące wyniki:
I miejsce Anna Szutkiewicz – XI Liceum Ogólnokształcące im. Rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku
II miejsce Elżbieta Zajko – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
III miejsce Zbigniew Gardynecki – Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.

Wyróżnienia otrzymali:
1) Monika Kurza – VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
2) Nikola Lipska – III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży
3) Agata Łaut – Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Bielsku Podlaskim
4) Zuzanna Iłenda - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
5) Emilia Kuryłowicz - Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Bielsku Podlaskim.

Wylosowano też motyw przewodni następnej edycji konkursu: „Пою, что в моей душе играет! – Śpiewam, co mi w duszy gra!”. Zapraszamy za rok!

Koordynator konkursu - Beata Reczko

top